Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Kierunki kształcenia

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Przetwórca mięsa

w zawodzie wyodrębniono kwalifikację SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych w dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07.Organizacja i na

TECHNIK PSZCZELARZ - TO ZAWÓD DLA CIEBIE NOWOŚĆ

Pszczelarstwo należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi rolniczej w naszym kraju. Technicy pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów, a rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pszczelarzy, których zaangażowanie przyczyni się do podniesien

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK - NOWOŚĆ

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK - nauka trwa 3 lata, -edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Kształcenie obejmuje: - przedmioty ogólnokształc

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 7 W ŁOMŻY KLASA O PROFILU STRAŻACKIM Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - NOWOŚĆ

Etos strażacki: Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. Kierunek adresowany jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy pragną nieść pomoc innym w zakresie ratownictwa pożarniczego i ratownictwa medycznego Program nauczania klasy o profilu st