Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Kierunki kształcenia

Technik pszczelarz - to zawód dla Ciebie NOWOŚĆ

Wiadomości ogólne Pszczelarstwo należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi rolniczej w naszym kraju. Technicy pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów, a rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pszczelarzy, których zaangażowanie przyczyn

Technik przemysłu mody - wiadomości ogólne - NOWOŚĆ

Technik przemysłu mody to prestiżowy zawód dla osób, które interesują się modą i projektowaniem. W chwili obecnej rynek pracy poszukuje specjalistów w tej dziedzinie. Wiedza i umiejętności, które zdobędziesz w ZSWiO Nr 7 w Łomży na kierunku Technik przemy

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Przetwórca mięsa

w zawodzie wyodrębniono kwalifikację SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych w dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07.Organizacja i na

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK - NOWOŚĆ

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK - nauka trwa 3 lata, -edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Kształcenie obejmuje: - przedmioty ogólnokształc

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 7 W ŁOMŻY KLASA O PROFILU STRAŻACKIM Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - NOWOŚĆ

Etos strażacki: Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. Kierunek adresowany jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy pragną nieść pomoc innym w zakresie ratownictwa pożarniczego i ratownictwa medycznego Program nauczania klasy o profilu st

VII Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu aranżacja wnętrz z elementami florystyki - NOWOŚĆ

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? •zawód na miarę XXI wieku • perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą • odpowiedź na oczekiwania mieszkańców regionu - zagospodarowanie wnętrz z elementami zielni .Sylwetka absolwenta Kierunek adresowany jest do abs