Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Stypendia św. Mikołaja