Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Pupile Wety 2018

"Weta" pomaga po raz trzynasty! - Pupile Wety 2018

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II XIII edycja festynu "Pupile Wety" nie byłaby możliwa, gdyby nie hojność i otwarte serca naszych darczy...