Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

"Rynek pracy otwarty na młodych techników"1