Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Powstanie Zespołu....

Zachowanie w pamięci dawnej kultury jest jedną z podstawowych wartości dla współczesnych i następnych pokoleń. Zespół Pieśni i Tańca, działający przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, w pełni realizuje wspomniane wartości. W swojej działalności, prezentując dawne tańce ludowe, kultywuje tradycje narodowościowe i regionalne.

Szkolny Zespół Pieśni i Tańca powstał w listopadzie 2018 roku z inicjatywy pani dyrektor Bogumiły Olbryś i od tego czasu ściśle współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży pod dyrekcją pana Jarosława Cholewickiego, stanowiąc integralną część Zespołu Pieśni i Tańca Łomża. Choreografem jest pani Justyna Wawrzyniak, a opiekę grupą z ramienia szkoły sprawuje pani Małgorzata Dobkowska.

Skład zespołu: Jakub Borawski, Mateusz Cekała, Joanna Darmetko, Natalia Gawkowska, Mateusz Gołaś, Ewelina Górska, Karol Jankowski, Konrad Kossakowski, Anna Liżewska, Zuzanna Malinowska, Patrycja Modzelewska, Damian Sobolewski, Robert Stępnowski, Wiktoria Trompa.

Premierowy występ szkolnego zespołu odbył się 20 stycznia 2019 roku podczas studniówki szkolnej. Uczniowie w ludowych strojach łowickich odtańczyli układ poloneza do przepięknego utworu Michała Kleofasa Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”.