Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Konkursy/ olimpiady

Olimpiada Przedmiotowa z Języka Polskiego - listopad 2021r.

Kinga Bukowska, Maja Karkosa oraz Nikola Makarewicz – uczennice I a VII Liceum Ogólnokształcącego - reprezentowały naszą szkołę w „Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Polskiego – OLIMPUS 2021”. Dziewczęta zmierzyły się z 30 pytaniami sprawdzającymi rozumie...

Wojewódzki konkurs plastyczny „Świat oczami Stanisława Lema” – październik 2021r.

Uczennice klasy I technikum architektury krajobrazu Natalia Rutkowska oraz Karolina Piotrowska już mają nie lada osiągnięcia. Otrzymały równorzędne nagrody w Wojewódzkim konkursie plastycznym „Świat oczami Stanisława Lema „ zorganizowanym przez Młodzieżow...

„Solidarność - droga do wolności”-grudzień 2021

13 grudnia 2021 r. w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbył się finał konkursu “Solidarność - droga do wolności”. Finaliści rozwiązywali test obejmujący 30 zadań zarówno otwartych jak i zamkniętych. Trzy uczennice Naszej Szkoły: Ewa Pastorczyk k...

Finał XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

Aleksandra Rafałowska i Lidia Płaczek z kl. IV b kształcące się na kierunku: technik technologii żywności zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Żywności. W etapie okręgowym tej olimpiady rywalizowały w grupie 452 uczniów szkó...

Stypendia naukowe w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie ZSWiONr7 w Łomży otrzymali stypendium naukowe. Kapituła, której przewodniczyła Dyrektor Szkoły Pani Bogumiła Olbryś , wyróżniła młodzież za wysokie wyniki w nauce, pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania...

Stypendium Fundacji Glogerianum

Już po raz trzeci Fundacja Stypendialna „Glogerianum”, działająca przy Stowarzyszeniu Prasoznawczym STOPKA, przyznała naszym uczniom jednorazowe stypendium. Fundacja wspiera młodzież uzdolnioną, kreatywną, głownie ze środowisk wiejskich. W tym roku - pod...

XVIII Konkurs im. Jana Stypuły 2021r.

Laureatką została Joanna Darmetko, która napisała pracę konkursową pod kierunkiem mgr inż. Marcina Sielawy, na temat „Inseminacja klaczy”. Nagrodą dla autorki pracy i prezentacji jest indeks na I rok Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie....

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne 2021”

Aleksandra Jastrzębska kl. III e – II miejsce Opiekunem merytorycznym Oli była Pani Danuta Pędzich. Głównym organizatorem konkursu była Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM....

„SOLIDARNOŚĆ – DROGA DO WOLNOŚCI” -2021

olidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze.” bł. ks. Jerzy Popiełuszko RAFAŁ KRUSZEWSKI z klasy IV e jako finalista otrzymał list gratulacyjny i nagrodę....

POLSKI KONKURS EKOLOGICZNY EKO - PLANETA 2021

Od kilku lat nasi uczniowie biorą udział w konkursie Eko – Planeta. Ideą Konkursu jest: - upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego, - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowani...