Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Klasy patronackie

KLASY PATRONACKIE – dobra praktyka w szkole technicznej

Aby osiągnąć sukces niezbędna jest praca i współpraca ! Celem podpisania umów Patronackich jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie nowych, innowacyjnych umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowa...