Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

„SOLIDARNOŚĆ – DROGA DO WOLNOŚCI” -2021

olidarność to jedność serc, umysłów i rąk

zakorzenionych w ideach, które są zdolne

przemieniać świat na lepsze.”

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

RAFAŁ KRUSZEWSKI z klasy IV e jako finalista otrzymał list gratulacyjny i nagrodę.