Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Informacje dla emerytów


Oświadczenie ZFŚS

Poniżej w załączniku jest dodany formularz do uzupełnienia....

Spotkanie wigilijne

...

Informacja na temat wypłacania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

I n f o r m a c j a dla emerytów ZSWiO Nr 7 w Łomży o dostarczenie następujących dokumentów w terminie do 31 maja każdego roku; - decyzji z ZUS odnośnie wysokości emerytury, - wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (dostępny na stronie internetow...