Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Informacje dla emerytów

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

O g ł o s z e n i e Dyrektor szkoły uprzejmie zaprasza emerytów Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży na obiad z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października 2022 r. o godzinie 13:30 w Starej Waciarni ul. Nowogrodzka...


Oświadczenie ZFŚS

Poniżej w załączniku jest dodany formularz do uzupełnienia....

Spotkanie wigilijne

...

Informacja na temat wypłacania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

I n f o r m a c j a dla emerytów ZSWiO Nr 7 w Łomży o dostarczenie następujących dokumentów w terminie do 31 maja każdego roku; - decyzji z ZUS odnośnie wysokości emerytury, - wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (dostępny na stronie internetow...