Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

POLSKI KONKURS EKOLOGICZNY EKO - PLANETA 2021

Od kilku lat nasi uczniowie biorą udział w konkursie Eko – Planeta.

Ideą Konkursu jest:

- upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego,

- aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć,

- poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

W tym roku dwoje uczniów wykonało pracę indywidualną – album - na temat ,, Zwierzęta wokół nas”.

W konkursie wiedzy uczestniczyło 16 uczniów.

Dominik Poślada z klasy 2 f g otrzymał za swą pracę bardzo dobry wynik i dyplom.

Najwyższy wynik w szkole , dyplom i nagrodę książkową otrzymała Julia Robaczewska z klasy III i.

Ewelina Kowalewska z klasy III f otrzymała dyplom i wyróżnienie.

Wysokie wyniki w konkursie i dyplom uznania uzyskali

- Maciej Polański – III e

- Klaudia Bogumił – I f

- Mateusz Krajewski – I f

- Karolina Gajownik – III f