Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Pragniemy podziękować za wsparcie naszym opiekunom

Pragniemy podziękować za wsparcie naszym opiekunom, dziękujemy za okazaną cierpliwość i poświęcony czas pani Małgorzacie Dobkowskiej, pani Justynie Wawrzyniak, a w szczególności Pani Dyrektor Bogumile Olbryś – inicjatorce powołania do życia Zespołu Ludowego „WETA”. Dziękujemy!