Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Rywalizacja w etapie szkolnym XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Podsumowanie eliminacji szkolnych, 26-27 październik 2017

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba uczniów biorących udział w etapie szkolnym największej
i najstarszej w kraju Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W roku 2016 udział wzięło 226 uczniów. W tegorocznych eliminacjach szkolnych XLII OWIUR wzięło udział 319 uczniów. Uczniowie rywalizowali w ośmiu blokach tematycznych:

 • produkcja zwierzęca 53 uczniów,
 • mechanizacja rolnictwa 51uczniów,
 • produkcja roślinna 47 uczniów,
 • gastronomia 46 uczniów,
 • weterynaria 41 uczniów,
 • agrobiznes 33 uczniów,
 • architektura krajobrazu 28 uczniów,
 • technologia żywności 20 uczniów.

Najlepsi w poszczególnych blokach

produkcja zwierzęca:

 1. Wyszyński Paweł - klasa IV E
 2. Bołtralik Dominik - klasa II G
 3. Szczęsna Agnieszka - klasa III F

mechanizacja rolnictwa:

 1. Kozikowski Grzegorz - klasa III H
 2. Tafiłowski Łukasz - klasa III H

produkcja roślinna:

 1. Jankowski Łukasz - klasa II H
 2. Zajczewski Kamil - klasa IV H

gastronomia:

 1. Chojnowska Ewelina - klasa III C
 2. Popkowska Gabriela - klasa II C

weterynaria:

 1. Wyszyński Paweł - klasa IV E
 2. Maksimowska Dagmara - klasa IV F
 3. Wilkowski Albert - klasa IV E

agrobiznes:

 1. Zajczewski Kamil - klasa IV H
 2. Kurkowski Marcin - klasa III H

architektura krajobrazu:

 1. Baczewska Justyna - klasa II i
 2. Kobryńska Laura - klasa II i

technologia żywności:

 1. Charubin Paulina - klasa III B
 2. Zakrzewska Magdalena - klasa III A

Kolejnym etapem zmagań dla wyżej wymienionych uczniów będzie etap okręgowy,
który odbędzie się w dniach 20-21.04.2018. Uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczycieli zawodu. Opiekunami uczniów w poszczególnych blokach są: lek. wet. Maria Szarowska - weterynaria, mgr inż. Elżbieta Bałazy - produkcja zwierzęca, mgr inż. Elżbieta Jarota - gastronomia, mgr inż. Marcin Sielawa - mechanizacja rolnictwa, mgr inż. Ewa Czerska - produkcja roślinna, mgr Justyna Zaczek - agrobiznes, mgr inż. Dorota Chilińska - technologia żywności.

Rywalizację w OWiUR kończy etap centralny, do którego awansują po trzy osoby z najwyższymi wynikami z każdego okręgu.

Laureaci olimpiady otrzymują indeksy na uczelnie wyższe zgodnie z reprezentowanymi kierunkami, są zwolnieni z części teoretycznej egzaminów zawodowych, otrzymują nagrody rzeczowe i stypendia.