Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Informacje pielęgniarki szkolnej

Informacje

Uczniowie ZSWiO Nr7 w Łomży objęci są opieką profilaktyczną pielęgniarki szkolnej. Każdy rodzic, opiekun, uczeń pełnoletni ma prawo złożyć sprzeciw na opiekę profilaktyczną. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z pielęgniarką szkolną....