Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

2 kwietnia 2019 roku – suita kurpiowska - występ dla gości z zaprzyjaźnionej szkoły z Litwy