Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

WETA - NABÓR 2022/23

DROGI KANDYDACIE!

Aby złożyć dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023
n a l e ż y:

 1. Wejść na stronę „Nabór Łomża” i wybrać szkołę ponadpodstawową
 2. Następnie zarejestrować się i wypełnić wniosek w formie elektronicznej
 3. Wypełniony wniosek, należy wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru, czyli „WETY” – osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną /Poczta Polska/
 4. Do wniosku dołączamy, jeżeli występuję kryteria uzupełniające
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 1. Kandydata obowiązują 2 fotografie / akta i legitymacja szkolna/
 2. Jeżeli wniosek dotyczy Technikum – szkoła wyda skierowanie na badania do Lekarza Medycyny Pracy / badania bezpłatne/, celem uzyskania zaświadczenia o możliwości kształcenia się w danym zawodzie.

Z a p r a s z a m y

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Początek rekrutacji 2022 – 16. 05. 2022
 • Złożenie wniosku – do 20. 06. 2022
 • Dostarczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń
  o wynikach egzaminu ośmioklasisty / wskazane oryginały /

- od 24. 06. 2022

- do 13. 07. 2022

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 21. 07. 2022
 • Potwierdzenie woli przyjęcie kandydata do szkoły / świadectwa oryginalne /
  -
  21. 07. 2022

Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

1 sierpnia 2022

Weta - film promocyjny

Spacer po szkole

Prezentacja kierunków kształcenia - WETA

Uczniowie o szkole - Filmy