Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Procedura dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid 19

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID 19

W załączniku zamieszczamy procedury dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid 19. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!!!...

W NASZEJ SZKOLE PRZESTRZEGAMY NASTĘPUJĄCYCH ZASAD!

Przychodzimy do szkoły zdrowi. Uczniowie do szkoły wchodzą przez szatnię, tam jest mierzona temperatura. Nauczyciele wchodzą głównym wejściem, gdzie mają mierzoną temperaturę. Po korytarzach uczniowie i nauczyciele chodzą w maskach oraz zachowują dysta...