Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Stypendium Fundacji Glogerianum

Już po raz trzeci Fundacja Stypendialna „Glogerianum”, działająca przy Stowarzyszeniu Prasoznawczym STOPKA, przyznała naszym uczniom jednorazowe stypendium. Fundacja wspiera młodzież uzdolnioną, kreatywną, głownie ze środowisk wiejskich.

W tym roku - podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego – stypendium otrzymała Ewelina Kwiatkowska z klasy 2c za bardzo dobre wyniki nauczania i wzorowe zachowanie.