Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Konkurs im. Jana Stypuły

Nagroda im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły Senatora Ziemi Łomżyńskiej

Historia konkursu w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży rozpoczęła się w roku szkolnym 2003/2004, kiedy to patronat naukowo-dydaktyczny nad szkołą objęła SGGW w Warszawie. Jednym z najważniejszych aspektów patronatu jest Konkurs „Nagroda im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły, Senatora Ziemi Łomżyńskiej.

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 8 października 2003 r. na wniosek Komisji Dydaktycznej podjęła uchwałę w sprawie przyznawania dorocznej Nagrody im. dr Jana Stypuły Senatora Ziemi Łomżyńskiej.

Nagrodą jest przyjęcie na I rok studiów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, poza postępowaniem kwalifikacyjnym przewidzianym w rekrutacji, jednego absolwenta klasy weterynaryjnej Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Określono zasady i regulamin konkursu.

Kandydat musi:

- uzyskać świadectwo ukończenia szkoły,

- uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły oceny z biologii i chemii co najmniej dobre,

- odznaczać się wzorową postawą podczas nauki w szkole,

- zdawać maturę z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym,

- być jedynym autorem pracy konkursowej,

- dokonać prezentacji pracy konkursowej.

Typowanie kandydata do Nagrody ma charakter konkursu zamkniętego.

Komisja powołana przez Dyrektora ZSW i O Nr 7 w Łomży wyłania najlepsze prace konkursowe, które następnie ocenia Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Wyłonienie kandydata następuje podczas prezentacji prac konkursowych w szkole z udziałem komisji uczelnianej.

Indeksy na I rok Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
SGGW w Warszawie otrzymali:

Julia Galińska (2024)

„Choroby węży sprzężone z odmianami barwnymi w praktyce hodowlanej”, opiekun pracy lek. wet. Magdalena Smykowska

Veronika Borise (2023)

„Prowadzenie ciąży u suk – wybrane aspekty praktyczne” , pod kierunkiem lek. wet. Piotra Mieczkowskiego.

Rafał Jastrzębski (2022)

„Przemieszczenia trawieńca w praktyce - częste zaburzenie krów mlecznych w okresie okołoporodowym.", pod kierunkiem: lek wet. Piotr Mieczkowski

Joanna Darmetko (2021)

„Inseminacja klaczy”, pod kierunkiem: mgr inż. Marcin Sielawa

Dominik Bołtralik (2020)

„Ketoza - schorzenie metaboliczne bydła mlecznego w praktyce terenowej”, pod kierunkiem lek. wet. Joanny Cwaliny

Anita Chalecka (2019)

„Cesarskie cięcie u suk” opiekun: lek. wet. Piotr Mieczkowski

Daria Koleszuk (2018)

„Owariohisterektomia suk jako metoda ograniczania populacji niechcianych zwierząt oraz zabieg ratujący zdrowie i życie zwierzęcia” opiekun: lek. wet. Piotr Mieczkowski

Anna Sianko (2017)

„Okrężnica jako jedno z miejsc predylekcyjnych w schorzeniach morzyskowych koni” opiekun: mgr inż. Marcin Sielawa

Aneta Nowak (2016)

„Wrzodziejące zapalenie rogówki koni w praktyce weterynaryjnej” opiekun: lek wet. Wanda Kocznur-Baranowska

Filip Łapiński (2015)

„Kanibalizm i pterofagia u ptaków” opiekun: lek. wet. Jan Jarota

Artur Witkowski (2014)

„Gasterofiloza koni” opiekun: lek. wet. Anna Stypułkowska

Kamil Kleszczewski (2013)

„Zapalenia macicy u krów” opiekun: lek. wet. Wanda Kocznur - Baranowska

Justyna Zalewska (2012)

„Toksoplazmoza zwierząt” opiekun: lek. wet. Maria Szarowska

Martyna Chojnowska (2011)

„Anatomia kliniczna węzłów i naczyń chłonnych” opiekun: lek. wet. Wanda Kocznur-Baranowska.

Przemysław Przeździecki (2010)

„Anatomia kliniczna układu rozrodczego buhaja jako jeden z elementów oceny rozpłodnika” opiekun: mgr inż. Marcin Sielawa

Karolina Samsel (2009)

„Anatomia kliniczna układu rozrodczego krów” opiekun: mgr inż. Marcin Sielawa

Wojciech Falkowski (2008)

„Wskazania anatomiczne przemieszczenia trawieńca u krów” opiekun: lek. wet. Wanda Kocznur-Baranowska

Paweł Mieczkowski (2007)

„Syndrom oddechowy cieląt” opiekun: lek. wet. Maria Szarowska

Mariusz Mierzejewski (2006)

„Uwarunkowania anatomiczne powstawania chorób żołądka wielokomorowego u przeżuwaczy” opiekun: lek. wet. Wanda Kocznur-Baranowska

Marcin Rutkowski (2005)

„Przemiany metaboliczne u krów” opiekun: lek. wet. Maria Szarowska

Marcin Teranowicz (2004)

„Uwarunkowania anatomiczne powstawania chorób przewodu pokarmowego u koni” opiekun: lek. wet. Wanda Kocznur-Baranowska

Opieka naukowo-dydaktyczna SGGW umożliwia szkole dostosowywanie treści programowych zgodnie z rozwojem i postępem nauk z zakresu medycyny weterynaryjnej. Jest to niewątpliwa szansa dla uczniów i motywacja do zdobywania wiedzy weterynaryjnej.

Laureatami Nagrody im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły są już:

W roku szkolnym 2020/2021: Joanna Darmetko, Sandra Golińska

W roku szkolnym2019/2020: Dominik Bołtralik, Natalia Choromańska, Wiktoria Mielnicka

W roku szkolnym 2018/2019: Anita Chalecka, Klaudia Zubrzycka

W roku szkolnym 2017/2018: Anna Daria Koleszuk, Dagmara Maksimowska

W roku szkolnym 2016/2017: Angelika Alboszta, Adela Kulmaczewska, Karolina Masłowska, Sianko Anna

W roku szkolnym 2015/2016: Wojciech Baranowski, Patrycja Koc, Aneta Nowak, Kamila Słupska, Wojciech Załęski, Damian Żyłowski

W roku szkolnym 2014/2015: Justyna Idźkowska, Ewa Lubicz-Krośnicka, Przemysław Bazydło, Filip Łapiński, Karol Szulc

W roku szkolnym 2013/2014: Cezary Kaliściak, Martyna Malinowska, Rafał Piętka, Paulina Stachurska, Sandra Szepietowska, Artur Witkowski

W roku szkolnym 2012/2013: Paulina Gaińska, Kamil Kleszczewski, Steven Meik Nowak, Beata Radziun, Krzysztof Strzelczy.

W roku szkolnym 2011/2012: Justyna Zalewska, i Mateusz Bagiński, Diana Świrydziuk, Damian Kulęgowski

W roku szkolnym 2010/2011: Martyna Chojnowska, Michał Białomyzy, Dorota Chalecka, Natalia Pszczółkowska

W roku szkolnym 2009/2010: Przemysław Niewiński, Karolina Domurad, Przemysław Przeździecki, Tomasz Wszeborowski, Paulina Klimek

W roku szkolnym 2008/2009: Damian Felter, Karolina Gwóźdź, Justyna Pyziołek, Milena Mateuszczyk, Karolina Samsel

W roku szkolnym 2007/2008: Tomasz Chludziński, Wojciech Falkowski, Maciej Muczyński

W roku szkolnym 2006/2007: Magdalena Średzińska, Luiza Łukawska, Paweł Mieczkowski

W roku szkolnym 2005/2006: Wojciech Jastrzębski, Piotr Jaźwiński, Mariusz Mierzejewski, Kamil Samson.

W roku szkolnym 2004/2005: Marcin Rutkowski, Malwina Łukasiewicz, Marta Dębińska

W roku szkolnym 2003/2004: Marcin Teranowicz, Marta Mirosz.

Opiekunami prac konkursowych są: mgr inż. Elżbieta Bałazy, lek. wet. Joanna Cwalina, lek. wet. Wanda Kocznur-Baranowska, lek. wet. Jan Jarota, lek. wet. Piotr Mieczkowski, lek. wet. Adam Ołdziejewski, mgr inż. Marcin Sielawa, lek. wet. Stypułkowska Anna, lek. wet. Maria Szarowska.