Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Stypendia naukowe w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie ZSWiONr7 w Łomży otrzymali stypendium naukowe. Kapituła, której przewodniczyła Dyrektor Szkoły Pani Bogumiła Olbryś , wyróżniła młodzież za wysokie wyniki w nauce, pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich możliwości.

Oto nagrodzeni uczniowie:

1. Aleksandra Jastrzębska - wychowawca Daniel Dzierżyk.
2. Maciej Polański - wychowawca Daniel Dzierżyk.
3. Emilia Poławska - wychowawca Danuta Pędzich.
4. Abigail Strzelecka – wychowawca Alina Dąbrowska.
5. Gabriela Tkacz - wychowawca Elżbieta Bałazy.
6. Klaus Kacper – wychowawca Daniel Dzierżyk.
7. Julia Irena Grabowska – wychowawca Elżbieta Bałazy.
8. Julita Serafin – wychowawca Aneta Trzeciak - Kowalczyk.
9. Klaudia Bogumił – wychowawca Małgorzata Zaremba.
10.Rafał Jastrzębski – wychowawca Aneta Rabek.