Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

DWIE UCZENNICE Z SUKCESAMI – LAUREATKA I FINALISTKA XLVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 27 – 28 maja 2023R. na Kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się eliminacje centralne - finał XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczniowie rywalizowali w 8 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, agrobiznes, leśnictwo, architektura krajobrazu i weterynaria.

Z naszej szkoły do etapy centralnego awansowała Julita Serafin z klasy III E o kierunku technik weterynarii, drogę do finału poprzedziło zwycięstwo w etapie okręgowym i Abigail Strzelecka z klasy IV i o kierunku technik architektury krajobrazu.

W wyniku rywalizacji młodzieży z całego kraju Julita Serafin zdobyła tytuł laureata OWiUR w bloku produkcja zwierzęca. Jest to już kolejny tytuł Julity w tej olimpiadzie. W ubiegłym roku Julita Serafin była finalistką. Uczennica do olimpiady przygotowywała się pod kierunkiem mgr inż. Elżbiety Bałazy – nauczycielki przedmiotów zawodowych na kierunku technik weterynarii.

Uczennica Abigail Strzelecka zdobyła tytuł finalisty OWiUR w bloku architektura krajobrazu. Uczennica przygotowywała się do olimpiady pod kierunkiem mgr inż. Ewy Czerskiej i mgr Doroty Karczewskiej nauczycielek przedmiotów zawodowych na kierunku technik architektury krajobrazu.

Laureaci i finaliści OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wybranych zawodach.

Gratulujemy sukcesów!