Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych w branży rolniczej, organizowany w naszym kraju po raz 46. Olimpiadzie patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W bieżącym roku szkolnym w październikowych eliminacjach swoją wiedzę i umiejętności sprawdziło 229 uczniów naszej szkoły w sześciu blokach tematycznych: produkcja zwierzęca (58 uczniów), weterynaria (57 uczniów), architektura krajobrazu (45 uczniów), mechanizacja rolnictwa (29 uczniów), produkcja roślinna (27 uczniów), agrobiznes (13 uczniów). Od tego roku szkolnego na olimpiadzie nie było bloku gastronomia i technologia żywności.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwał Szkolny Komitet Organizacyjny OWiUR pod kierunkiem dyrektor Bogumiły Olbryś i wicedyrektor Sylwii Eweliny Makowskiej oraz przewodniczący poszczególnych bloków tematycznych nauczyciele: Elżbieta Bałazy, Piotr Mieczkowski, Ewa Czerska, Dorota Karczewska, Marcin Sielawa, Aleksandra Dzbeńska.

Po dwóch zwycięzców z każdego bloku ma szansę zakwalifikowania się na etap okręgowy, który odbędzie się w dniach 14 - 15.04.2023r. Są to w bloku:

- produkcja zwierzęca: Julita Serafin III E, Emilia Poławska IVFp

- weterynaria: Anna Markowska IVEp, Gabriela Tkacz IVEp

- architektura krajobrazu: Przemysław Szabłowski IV i p, Abigail Strzelecka IVip

- mechanizacja rolnictwa: Jakub Ejza IVEg, Hubert Grzymała II H

- produkcja roślinna: Mateusz Chojnowski III H, Tomasz Kulikowski III H

- agrobiznes: Jan Sarnacki IVH, Patryk Zaręba III H

Liczymy, że po podsumowaniu wyników z całego okręgu 12 zwycięzców eliminacji szkolnych będzie reprezentować naszą szkołę na etapie okręgowym.

Przed zwycięzcami wytężona praca pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych, aby uzyskać jedno z 3 trzech czołowych miejsc na etapie okręgowym co daje awans do finału centralnego.