Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 7 W ŁOMŻY KLASA O PROFILU STRAŻACKIM Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - NOWOŚĆ

Etos strażacki: Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek.

  • Kierunek adresowany jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy pragną nieść pomoc innym w zakresie ratownictwa pożarniczego i ratownictwa medycznego

  • Program nauczania klasy o profilu strażackim z elementami ratownictwa medycznego jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania związane z pożarnictwem i ratownictwem medycznym, poszerzyć wiedzę o problemach i zagrożeniach współczesnego świata. Utworzony został dla tych wszystkich, którzy chcą wykształcić w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się strażak i ratownik medyczny oraz zrozumieć wagę poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka

Strażak to nie zawód, to służba, posłannictwo, to zaszczyt i odpowiedzialność. •

Nauka w liceum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. • Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub wybranych szkołach policealnych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: • wychowanie fizyczne • edukacja dla bezpieczeństwa • chemia • język angielski

Zajęcia dodatkowe: • wiedza pożarnicza oraz pierwsza pomoc przedmedyczna

- zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej i ratowników medycznych,

• obozy szkoleniowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia strażackie i ratownicze oraz nurkowania,

• zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego,

• wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie,

• język obcy zawodowy.