Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Wydarzenia

,,Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie – praktyczne aspekty zastosowania w gospodarstwie rolnym”

24 września klasy II H i III H nauczycielką przedmiotów zawodowych panią Ewą Czerską oraz klasa III f g z wychowawczynią panią Iryną Rząsińską uczestniczyły w konferencji w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Podczas konferencji przekazana została wiedz...

Wyjazd nauczycieli z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży do Green Academy w Danii.

W dniach 19-25.01.2020 nauczyciele przedmiotów zawodowych: mgr Joanna Żołna - Zięba (architektura krajobrazu), mgr inż. Jolanta Bożena Przybyłowska, mgr Przemysław Ciuchnicki (technologia żywności oraz żywienie i usługi gastronomiczne), mgr Marcin Sielawa...

Warsztaty szkoleniowe z projektu „Młody technik młodym przedsiębiorcą”

Poznanie zasad funkcjonowania ośrodka agroturystycznego, praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy prawne w prowadzeniu działalności to tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmowała się młodzież uczestnicząca w projekcie „Młody t...

„Weta” na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu „Młody technik młodym przedsiębiorcą”

W dniach 16 - 18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się najważniejsze spotkanie firm sektora MŚP w Europie. Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. W czasie Europejskiego K...

Konferencja z projektu „Młody technik młodym przedsiębiorcą” pt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy”

„Znajdź pracę, którą lubisz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować” Konfucjusz Czym jest rynek pracy i jakie czynniki nim rządzą? Czy na jego rozwój i funkcjonowanie mają wpływ system wartości lub życie rodzinne? Jaki jest obecnie udział kobi...

Staże w łomżyńskiej firmie EDPOL

18 czerwca odbyło się podpisanie umów na staż dla 3 uczniów Technikum Agrobiznesu. Umowy te podpsiali: p. Dyrektor Bogumiła Olbryś i Prezes fimry EDPOL Food & Innovation - p. Wojciech Dąbrowski. Uczniowie odbędą 150h staż na przygotowanych dla nich st...

Warsztaty polowe w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie

Dnia 12 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I i II technikum agrobiznesu wraz z nauczycielami zawodu panią Ewą Czerska i panem Marcinem Sielawą ,w ramach realizacji podstawy programowej , uczestniczyli w tradycyjnych Dniach Pola. Tematem przewodnim był „Pos...

Przyszli technicy agrobiznesu z wizytą w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

Dnia 30 maja 2019 r., w ramach realizacji podstawy programowej z produkcji rolniczej, uczniowie klas I i II technikum agrobiznesu wraz z nauczycielami zawodu panią Ewą Czerską i panem Marcinem Sielawą, mieli możliwość zapoznać się z zadaniami Stacji Che...

Koncert Filharmonii Kameralnej

Dnia 14 marca Filharmonia Kameralna w Łomży zaprezentowała koncert "Mistrzowskie interpretacje". Jako solista wystąpił klarnecista Krzysztof Grzybowski, a łomżyńską orkiestrę poprowadził meksykański dyrygent Juan Carlos Lomonaco. Uczniowie klas Ii, II...

IV Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

Po raz IV Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zorganizowało Miejską Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych w Hali Sportowej w Łomży. 05 marca 2019 r. zaprezentowały się placówki oświatowe z Łomży i regionu. Uczniowie oraz nauczyciele...