Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Ocalić od zapomnienia

Mowa rodzinna niechaj będzie prosta.
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi,
Tak jak się widzi w letniej błyskawicy.

– Trzeba się spieszyć, aby te resztki gwary, które jeszcze są zachowane w pamięci ludzi najstarszych ocalić od zapomnienia. Cieszymy się, że młodzież chce nam pomagać w tej bardzo ważnej dla kultury narodowej pracy – mówiła prof. Barbara Falińska (UW), która wraz z prof. Elżbietą Wierzbicką– Piotrowską (UW) i dr Ewą Chludzińską odwiedziła naszą szkołę.

Wykład naukowy - „Ocalamy od zapomnienia gwary"- poprzedziła prelekcja dr Ewy Chludzińskiej na temat roli reklamy w życiu człowieka. Następnie Natalia Farfułowska (IIc), czynnie działająca w projekcie „Dialog pokoleń”, przeniosła wszystkich do urokliwych Sejn, gdzie uczestniczyła w okresie wakacji w warsztatach gwaroznawczych. Uczniowie dali także próbkę występów wokalnych. Patrycja Olender, Elżbieta Skowronek, Natalia Farfułowska wykonały kurpiowskie piosenki „Jadą goście” i „Stara baba”. Natomiast Dominik Bołtralik (IIg) zaprezentował piosenkę ze wsi Gruszki z ziemi augustowskiej o tematyce miłosnej pt. „Siwy koniu”. Dostrzegalne w niej wpływy wschodnie oraz technika wykonania (śpiew biały) wzbudziły żywą reakcję zaproszonych gości oraz widowni - młodzieży klas Ie, If, Ihi.

Żegnając się z Wetą, prof. Barbara Falińska zachęcała młodych ludzi do udziału w projekcie oraz do zbierania materiałów gwarowych w kole gwaroznawczym pod opieką polonistek Wioletty Chludzińskiej i Anety Trzeciak-Kowalczyk. – Każda wieś ma starszych ludzi, którzy jeszcze pamiętają dawne dzieje i pamiętają dawny język, gwarę. Tej gwary młodzi ludzie się dzisiaj wstydzą, nikt już gwarą nie mówi, ale trzeba pamiętać, że gwara to korzenie naszej mowy – mówi Barbara Falińska.

(źródło: https://wzasiegu.pl/lomza/by-pamiec-o-polskiej-gwarze-nigdy-nie-zginela/)