Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Wyniki egzaminów zawodowych

Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych

Technik agrobiznesu Kwalifikacja Klasa % zdających, którzy otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikacje Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 R...