Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN, ALLELUJA!