Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

IV TARGI EDUKACYJNE W MIASTKOWIE

Przed uczniami klas VIII trudna i poważna decyzja - jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, 26 marca 2024 r. Szkoła Podstawowa w Miastkowie wraz z panią dyrektor Agnieszką Zduńczyk zorganizowała IV TARGI EDUKACYJNE. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży zaprezentował bogatą ofertę kształcenia, nowoczesną bazę dydaktyczną, zajęcia pozalekcyjne, w tym rozwijające zainteresowania uczniów. W targach uczestniczyli uczniowie klas z Miastkowa, Zbójnej, Kuzi, Nowogrodu, Rydzewa i Dobregolasu. Działania promocyjne ZSWiO Nr 7 w Łomży koordynowała Magdalena Budziszewska – pedagog szkolny.