Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Historia szkoły

„Historia to świadek czasów, światło prawdy

żywa pamięć, mistrzyni życia,

zwiastunka przyszłości”

(Tytus Liwiusz- 59 r. p.n.e.)

2017

Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w budynku A i B w szkole. Malowanie wszystkich klasopracowni i pomieszczeń w budynkach. Nowy dizajn korytarzy szkolnych.

2017

Gościem Święta Szkoły był absolwent Wety Marek Wysocki, - prezes Północno – Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

2017

I Gala Wręczania Statuetek „Uczniowie Mistrza Bojanusa” – nagroda przyznawana uczniom Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, którzy uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne z przedmiotów gólnokształcących i zawodowych.

2016

Gościem Święta Szkoły był absolwent Wety Andrzej. G. Kruszewicz - Dyrektor ZOO w Warszawie

2016

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Bogumiła Olbryś

2015

Pani Albina Teresa Galik- Chojak- dyrektor „Wety”- zostaje Osobowością Roku w kategorii Nauka i Oświata, otrzymując statuetkę „Łomżyńskiego Jantara.”

2014

Zespół Szkół Weterynaryjnych poszerza ofertę kształcenia o staże dla absolwentów w kierunku technik weterynarii. Staże będą odbywały się w Wielkiej Brytanii.

2014

„Nasz nowy dom” – Telewizja Polsat wyremontowała dom uczennicy uczącej się na kierunku technik architektury krajobrazu.

2014

Szkoła zostaje wyróżniona Złotą Kroplą za działalność klubu Honorowego Dawcy Krwi. Nagrodą wręczył Dyrektor Rejonowego Klubu Dawców Krwi w obecności Wojewody podlaskiego.

2014

Gościem Święta Szkoły była absolwentka Wety Magdalena Narożna-wokalista zespołu „Piękni i Młodzi”

2013

Udział w projekcie „Ćwiczenie czyni Mistrza”, nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2013

Uczniowie klas Architektury Krajobrazu biorą udział w kampanii społecznej „Pola Nadziei”, wspomagając Białostockie Hospicjum dla Dzieci z chorobami nowotworowymi.

2013

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży otrzymał medal im. Wiktora Godlewskiego za pracę i działania na rzecz ochrony przyrody

2012

Kolejny wielki projekt pod tytułem „Bezpieczna żywność od pola do stołu” współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach projektu powstaje nowoczesna pracownia gastronomiczna

2012

Praktyki uczniów w Niemczech- rozpoczęcie polsko – niemieckiej współpracy.

2011

Pierwsza Miejska Wigilia na Starym Rynku w Łomży– charytatywna akcja współorganizowania przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

2011

Rusza drugi projekt współfinansowany ze środków unijnych „Agrobiznes zawodem przyszłości.”

2011

Rozpoczyna działalność Policealna Szkoła Zawodowa nr 1
w Łomży.

2010

Projekt „Zielone Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu to uczniowie z klas I-III Technikum Architektury Krajobrazu.

2010

Rusza cykliczna akcja charytatywna „Gwiazdka dla Psa”, której celem jest pomoc schronisku „Arka” w Łomży.

2010

Jubileusz 60-lecia szkoły- Zjazd Absolwentów wszystkich kierunków kształcenia.

2010

Uczczenie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej – uroczyste przeżywanie Żałoby Narodowej. Akcja charytatywna „Weta powodzianom.”

2009

Uroczyste otwarcie Izby Dziedzictwa Narodowego z ekspozycją dorobku kulturowego szkoły i regionu. W ramach programu „Korzenie” przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Łomża w obiektywie.”

2008

Zainicjowanie i wdrożenie do realizacji programu „Korzenie”, którego celem jest przybliżenie uczniom pojęć: patriotyzm lokalny, „mała ojczyzna”, historia regionu łomżyńskiego.

2008

II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Technikum Weterynaryjnego. Festyn pod hasłem „Uśmiech Pupila” – szkoła zakupiła psa z przeznaczeniem do dogoterapii.

2008

Modernizacja bazy szkoły. Sukcesywne remontowanie sal lekcyjnych, szatni i pomieszczeń administracyjnych, adaptowanie nowych sal po byłym internacie.

2007

Zakończenie akcji „RATUNKU” –szkoła kupiła konia orzeznaczonego na rzeź. Koń „IDOL” został przekazany Ośrodkowi Rehabilitacji konnej w Kisielnicy przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i służy do hipoterapii dzieci z porażeniem mózgowym.

2007

Początek kształcenia na kierunku technik żywienia i gospodarstwa domowego.

2006

Szkoła organizuje po raz pierwszy imprezę o zasięgu regionalnym – festyn w dniu św. Franciszka – patrona zwierząt. Jest to jednocześnie inauguracja Święta Szkoły pod hasłem „Pupile Wety.”

2005

Odbywa się II Zjazd Absolwentów z okazji 55-lecia istnienia Państwowego Technikum Weterynaryjnego. W szkole rozpoczyna się także tradycja obchodów „Tygodnia Technologa.”

2004

Dynamiczny rozwój szkoły. Rozbudowa bazy dydaktycznej. W skład ZSWiO Nr 7 w Łomży wchodzą 32 oddziały kształcące na 5 kierunkach: technik weterynarii, technik technologii żywności, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, oraz liceum ogólnokształcące.

2003

Przeprowadzenie etapu okręgowego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta.

2003

Objęcie szkoły patronatem naukowym przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zwycięzca pierwszego konkursu im. Jana Stypuły Marcin Teranowicz otrzymuje indeks na studia.

2002

I Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii Absolwentów aństwowego Technikum Weterynaryjnego

2002

1 września szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, dyrektorem szkoły zostaje mgr Albina Teresa Galik – Chojak.

1999

Od l września 1999 roku do 31 sierpnia 2005 roku przy szkole działało Publiczne Gimnazjum Nr 5.

1997

Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez mgr inż. Mariana Boska.

1987

Powołanie do życia Technikum Technologii Żywności.

1976

Dyrektorem szkoły zostaje dr n. wet. Wiesław Blaszko. Szkoła organizuje I Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 25-lecia

1975

Oddanie do użytku przyszkolnej lecznicy dla zwierząt.

1972

Powołanie 2-letniego Policealnego Studium Weterynaryjnego

1971

Przeniesienie Technikum Rolniczego do Marianowa.

1964

Rok szkolny rozpoczyna się w nowym budynku. Technikum otrzymało imię Ludwika H. Bojanusa oraz sztandar.

1962

Rozpoczęcie budowy szkoły i sali gimnastycznej.

1959

Reaktywowanie naboru do Technikum Weterynaryjnego.

1958

Otwarcie Technikum Rolniczego.

1957

Od stycznia dyrektorem szkoły zostaje mgr Antoni Kobyłko

1956

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci czteroletniego technikum, a od września rozpoczyna funkcjonowanie 5-letnie technikum. Na jesieni zostaje oddany do użytku nowoczesny internat na 195 osób.

1953

Liceum Weterynaryjne przemianowano na 4 –letnie Technikum Weterynaryjne. Powstaje zespół artystyczny pod kierunkiem lek. Wet. Huberta Cerownika i Haliny Sypniewskiej.

1953

Dyrektorem szkoły zostaje lek. wet. Stanisław Wiśniewski

1952

Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Weterynaryjnego II stopnia

1950

Rozpoczyna działalność 2-letnie Liceum Weterynaryjne II stopnia w Łomży przy ul. Dwornej w domu pana Kowalskiego.

Dyrektorem szkoły zostaje inż. Stanisław Michalczyk