Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Bogumiła Olbryś

Zastępca dyrektora
Sylwia Ewelina Makowska
Zastępca dyrektora
Joanna Norowska

Nauczyciele Języka Polskiego

 • Budziszewska Magdalena
 • Chludzińska Wioletta
 • Trzeciak-Kowalczyk Aneta
 • Zaręba Beata

Nauczyciele Wiedzy o Kulturze

 • Trzeciak-Kowalczyk Aneta

Nauczyciele Historii

 • Gromek Beata - Wysmułek
 • Szymańska Maria
 • Daniel Dzierżyk

Nauczyciel Języka Angielskiego

 • Dąbrowska Alina
 • Kalinowska Monika
 • Rząsińska Iryna
 • Wiktorzak Magdalena
 • Włostowska Joanna

Nauczyciele Języka Niemieckiego

 • Makowska Sylwia
 • Norowska Joanna
 • Rogowska Joanna
 • Szewczyk Justyna

Nauczyciele Matematyki

 • Matuszewska Dorota
 • Pędzich Danuta
 • Rabek Aneta
 • Zaremba Bogusław

Nauczyciele Fizyki

 • Rabek Aneta

Nauczyciele Chemii

 • Chojnowska Katarzyna
 • Jasińska Katarzyna

Nauczyciele Geografii

 • Karczewska Dorota
 • Szymańska Maria

Nauczyciele Biologii

 • Zaremba Małgorzata
 • Jasińska Katarzyna

Nauczyciele Informatyki

 • Dzierżyk Daniel
 • Trawińska Małgorzata

Nauczyciele Religii

 • Ks. Kosiorek Grzegorz
 • Przychodzeń Lucyna
 • Śleszyński Lech

Nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa

 • Klimaszewski Jarosławł

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

 • Bikowska Marta
 • Ciuchnicki Przemysław
 • Dobkowska Małgorzata
 • Grygo Paweł
 • Siedlecka Dorota
 • Wojewoda Tomasz

Nauczyciele Przepisów Ruchu Drogowego

 • Borkowski Zbigniew

Nauczyciele Przedmiotów Zawodowych – WETA, AGROBIZNES

 • Bałazy Elżbieta
 • Czerska Ewa
 • Dzbeńska Aleksandra
 • Grudzińska - Koda Izabela
 • Jarota Jan
 • Karpiński Wojciech
 • Kocznur- Baranowska Wanda
 • Łuba Joanna Anna
 • Mieczkowski Piotr
 • Ołdziejewski Adam
 • Sielawa Marcin
 • Stypułkowska Anna
 • Szarowska Maria
 • Zaczek Justyna

Nauczyciele Przedmiotów Zawodowych – TTŻ, TŻiUG

 • Chilińska Dorota
 • Chojnowska Katarzyna
 • Ciuchnicki Przemysław
 • Jackowska Marta
 • Jankowska Marta
 • Jarota Elżbieta
 • Karpińska-Siwek Ewelina
 • Mroczkowski Mieczysław
 • Przybyłowska Jolanta Bożena

Nauczyciele Przedmiotów Zawodowych - AK

 • Czerska Ewa
 • Dzbeńska Aleksandra
 • Karczewska Dorota

Nauczyciele Biblioteki

 • Dzierżyk Daniel
 • Zabielska Ewa
 • Podsiadło Joanna

Pedagog

 • Budziszewska Magdalena

Kierownik Kształcenia Praktycznego

 • Jankowska Marta

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

Pielęgniarka szkolna

 • Boguska Krystyna

Sekretariat

 • Budziszewska Małgorzata

Księgowość

 • Liżewska Joanna – Główna Księgowa
 • Wądołowska Monika
 • Gołaszewska Dorota
 • Szymańska Anna

Sieci teleinformatyczne

 • Dackiewicz Anatol

Obsługa

 • Dymek Dariusz
 • Frąckiewicz Danuta
 • Korzeniecka Sławomira
 • Matusiewicz Kazimierz
 • Słomko Aneta
 • Szymczuk Marzena
 • Szymczuk Alicja