Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Konkurs im. Jana Stypuły

Nagroda im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły Senatora Ziemi Łomżyńskiej

Historia konkursu w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży rozpoczęła się w roku szkolnym 2003/2004, kiedy to patronat naukowo-dydaktyczny nad szkołą objęła SGGW w Warszawie. Jednym z najważniejszych aspektów patronatu jest Konkurs „Nagroda im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły, Senatora Ziemi Łomżyńskiej.

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 8 października 2003 r. na wniosek Komisji Dydaktycznej podjęła uchwałę w sprawie przyznawania dorocznej Nagrody im. dr Jana Stypuły Senatora Ziemi Łomżyńskiej.

Nagrodą jest przyjęcie na I rok studiów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, poza postępowaniem kwalifikacyjnym przewidzianym w rekrutacji, jednego absolwenta klasy weterynaryjnej Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Określono zasady i regulamin konkursu.

Kandydat musi:

- uzyskać świadectwo ukończenia szkoły,

- uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły oceny z biologii i chemii co najmniej dobre,

- odznaczać się wzorową postawą podczas nauki w szkole,

- zdawać maturę z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym,

- być jedynym autorem pracy konkursowej,

- dokonać prezentacji pracy konkursowej.

Typowanie kandydata do Nagrody ma charakter konkursu zamkniętego.

Komisja powołana przez Dyrektora ZSW i O Nr 7 w Łomży wyłania najlepsze prace konkursowe, które następnie ocenia Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Wyłonienie kandydata następuje podczas prezentacji prac konkursowych w szkole z udziałem komisji uczelnianej.

Indeksy na I rok Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
SGGW w Warszawie otrzymali:

1. Teranowicz Marcin (2004)

„Uwarunkowania anatomiczne powstawania chorób przewodu pokarmowego u koni” opiekun: lek wet Wanda Kocznur-Baranowska

2. Rutkowski Marcin (2005)

„Przemiany metaboliczne u krów” opiekun: lek wet Maria Szarowska

3. Mierzejewski Mariusz (2006)

„Uwarunkowania anatomiczne powstawania chorób żołądka wielokomorowego u przeżuwaczy” opiekun: lek wet Wanda Kocznur-Baranowska

4. Mieczkowski Paweł (2007)

„Syndrom oddechowy cieląt” opiekun: lek wet Maria Szarowska

5. Falkowski Wojciech (2008)

„Wskazania anatomiczne przemieszczenia trawieńca u krów” opiekun: lek wet Wanda Kocznur-Baranowska

6. Samsel Karolina (2009)

„Anatomia kliniczna układu rozrodczego krów” opiekun: mgr inż. Marcin Sielawa

7. Przeździecki Przemysław (2010)

„Anatomia kliniczna układu rozrodczego buhaja jako jeden z elementów oceny rozpłodnika” opiekun: mgr inż. M. Sielawa

8. Chojnowska Martyna(2011)

„Anatomia kliniczna węzłów i naczyń chłonnych” opiekun: lek wet Wanda Kocznur-Baranowska.

9. Zalewska Justyna (2012)

„Toksoplazmoza zwierząt” opiekun: lek wet Szarowska Maria

10. Kleszczewski Kamil (2013)

„Zapalenia macicy u krów” opiekun lek wet. Wanda Kocznur-Baranowska

11. Witkowski Artur (2014)

„Gasterofiloza koni” opiekun: lek. wet. Stypułkowska Anna

12. Łapiński Filip (2015) opiekun: lek.wet. Jarota Jan

„Kanibalizm i pterofagia u ptaków”

13. Nowak Aneta (2016) opiekun: lek wet. Wanda Kocznur-Baranowska

„Wrzodziejące zapalenie rogówki koni w praktyce weterynaryjnej”

14. Anna Sianko (2017) opiekun: mgr inż. M. Sielawa

„Okrężnica jako jedno z miejsc predylekcyjnych w schorzeniach morzyskowych koni”

15. Daria Koleszuk (2018) opiekun: lek. wet. Piotr Mieczkowski

„Owariohisterektomia suk jako metoda ograniczania populacji niechcianych zwierząt oraz zabieg ratujący zdrowie i życie zwierzęcia”.

Opieka naukowo-dydaktyczna SGGW umożliwia szkole dostosowywanie treści programowych zgodnie z rozwojem i postępem nauk z zakresu medycyny weterynaryjnej. Jest to niewątpliwa szansa dla uczniów i motywacja do zdobywania wiedzy weterynaryjnej.

Laureatami Nagrody im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły są już:

W roku szkolnym 2003/2004: Teranowicz Marcin, Mirosz Marta.

W roku szkolnym 2004/2005: Rutkowski Marcin, Łukasiewicz Malwina, Dębińska Marta.

W roku szkolnym 2005/2006: Jastrzębski Wojciech, Jaźwiński Piotr, Mierzejewski Mariusz, Samson Kamil.

W roku szkolnym 2006/2007: Średzińska Magdalena, Łukawska Luiza, Mieczkowski Paweł.

W roku szkolnym 2007/2008: Chludziński Tomasz, Falkowski Wojciech, Muczyński Maciej.

W roku szkolnym 2008/2009: Felter Damian, Gwóźdź Karolina, Pyziołek Justyna, Mateuszczyk Milena, Samsel Karolina.

W roku szkolnym 2009/2010: Niewiński Przemysław, Domurad Karolina, Przeździecki Przemysław, Wszeborowski Tomasz, Klimek Paulina.

W roku szkolnym 2010/2011: Chojnowska Martyna, Białomyzy Michał, Chalecka Dorota, Pszczółkowska Natalia.

W roku szkolnym 2011/2012: Zalewska Justyna, Bagiński Mateusz, Świrydziuk Diana, Kulęgowski Damian.

W roku szkolnym 2012/2013: Gaińska Paulina, Kleszczewski Kamil, Nowak Steven Meik, Radziun Beata, Strzelczyk Krzysztof.

W roku szkolnym 2013/2014: KaliściakCezary, Malinowska Martyna, Piętka Rafał, Stachurska Paulina, Szepietowska Sandra, Witkowski Artur.

W roku szkolnym 2014/2015: Idźkowska Justyna, Lubicz-Krośnicka Ewa, Bazydło Przemysław, Łapiński Filip, Szulc Karol

W roku szkolnym 2015/2016: Baranowski Wojciech, Koc Patrycja, Nowak Aneta, Słupska Kamila, Załęski Wojciech, Żyłowski Damian.

W roku szkolnym 2016/2017: Alboszta Angelika, Kulmaczewska Adela, Masłowska Karolina, Sianko Anna

Opiekunami prac konkursowych są: mgr inż. Elżbieta Bałazy, lek. Wet. Wanda Kocznur-Baranowska, lek. wet. Jan Jarota, lek wet Adam Ołdziejewski, mgr inż. Marcin Sielawa, lek. wet. Stypułkowska Anna, lek. wet. Maria Szarowska.