Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zakup i dostawa mebli wraz z montażem

Zakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”