Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Co robimy na kole....

„Mogę zapomnieć, o czym usłyszałem, albo zachować w pamięci to, co zobaczyłem. To, co zrobiłem, mogę zrozumieć.” Stare chińskie przysłowie

Koło WYBUCHOWE pod kierunkiem pani mgr inż. Katarzyny Jasińskiej to zajęcia laboratoryjne, podczas których samodzielnie projektujemy i wykonujemy doświadczenia chemiczne, które następnie pokazujemy na zajęciach lekcyjnych. Udowadniamy, że chemia – uchodząca za naukę trudną, może być nie tylko ciekawa i łatwa, ale również pasjonująca.

Celem koła chemicznego jest:

  • pogłębianie wiadomości o budowie i właściwościach otaczających nas substancji, możliwościach ich przemiany oraz prawach rządzących tymi przemianami,
  • zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym, jego przeznaczeniem oraz czynnościami laboratoryjnych
  • kształtowanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących podczas doświadczeń, opisu oraz wyciągania wniosków,
  • wykorzystanie pomysłowości i twórcze podejście do tematyki zajęć,
  • kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, prezentując postawę proekologiczną,
  • wzbudzenie i rozwijanie pasji badawczej,
  • utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka,
  • aktywizacja miłośników chemii poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności,
  • popularyzacja wiedzy chemicznej na terenie szkoły i poza nią.