Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Dekoracje adwentowe

Uczniowie klasy Ii kształcący się na kierunku technik architektury krajobrazu na zajęciach koła florystycznego wykonali wianki adwentowe.

Florystyka adwentowa wiąże się ze zwyczajami ludowymi i z symboliczną wymową użytych do dekoracji elementów. Do Polski zwyczaj ten przybył z Niemiec 150 lat temu i przybrał kształt wieńca adwentowego. W wieńcu, którego kształt symbolizuje obieg Słońca w lecie i zimie, nadzieję na odnowę i zapowiedź Bożego Narodzenia, zawsze umieszcza się cztery świece. W każdą kolejną niedzielę Adwentu zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece symbolizują ciepło, światło i zależne od niego życie. Materiał, z którego wykonany jest wieniec, ma również magiczne znaczenia. Bezlistne gałęzie miały przynosić błogosławieństwo, były nadzieją na urodzaj i uosobienie siły życiowej. Zielone gałązki chroniły domostwo przed złem. Oprócz pędów i świec w skład wieńca adwentowego wchodzą ozdoby: kokardy, owoce, będące symbolem życia i odnowy.

Wieńce adwentowe wciąż ulegają przeobrażeniom i modyfikacjom, zgodnie z fantazją i umiejętnościami florystów.

Wianki wykonane przez uczestników koła florystycznego, pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych pani Ewy Czerskiej, także odbiegają od tradycyjnych. Uczniowie włożyli w ich wykonanie własną inwencję twórczą i wykazali się wyjątkową kreatywnością.