Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Semestralne spotkanie z rodzicami

Semestralne spotkanie z rodzicami

„Wychowanie dzieci to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca naszych następców”.

P. Callaway

Niedzielne przedpołudnie, 10 lutego 2019 r. powitało wszystkich zebranych w sali gimnastycznej słońcem, jakby za sprawą Aleksandry Ruszkowskiej, która otworzyła semestralne spotkanie z rodzicami piosenką Anny Jantar "Tyle słońca w całym mieście". Brawurowy występ, specjalnie dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców, dali także chłopcy z zespołu "Weta Band" oraz "Kapela Weta"- Natalia Farfułowska, Dominik Walczyk, Robert Stepkowski oraz Maksymilian Franczuk.

Pani dyrektor Bogumiła Olbryś, witając zebranych, zauważyła, że "młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o Kościół,
o naród, o cały naród". Następnie wybrzmiały gratulacje dla utalentowanych uczniów z „Wety”.

Dyrektor ZSW i O Nr7 w Łomży pani Bogumiła Olbryś zaprezentowała wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, wyróżniając Joannę Darmetko z klasy II F jako uczennicę z najwyższą średnią ocen w szkole - 5,03. W dalszej kolejności rodzice zostali zapoznani z wydarzeniami, które miały miejsce w pierwszym półroczu oraz z sukcesami uczniów. Pani Dyrektor zaprosiła także zebranych na III Galę "Uczniów Mistrza Bojanusa", która odbędzie się 4 kwietnia 2019r. W dalszej kolejności rodzice udali się na spotkania z wychowawcami klas i na rozmowy indywidualne z nauczycielami.