Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Policealnej Szkole Zawodowej Nr 1 w Łomży

Słuchacze III semestru Policealnej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Łomży dnia 07.09. 2019 r. uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020.

W uroczystości wzięli udział:

Pani Dyrektor Bogumiła Olbryś, Pani wicedyrektor Sylwia Makowska, nauczyciele oraz

25 słuchaczy, chcących uzyskać tytuł technika weterynarii.

Pani Dyrektor wręczyła słuchaczom Świadectwa zdania egzaminu z kwalifikacji Rl.10 oraz złożyła serdeczne gratulacje.

Życzymy słuchaczom bardzo dobrych wyników w nauce, zdania egzaminu z kwalifikacji RL.11 oraz spełnienia marzeń zawodowych i osobistych.