Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU NA OZDOBY CHOINKOWE pod hasłem : „ BIAŁO- CZERWONE OZDOBY NA 100- LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU NA OZDOBY CHOINKOWE

„ Idą… , idą Święta- Bożego Narodzenia 2018 roku i stroi się choinka”

odbywającego się w tym roku pod hasłem :

„ BIAŁO- CZERWONE OZDOBY NA 100- LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

Cele konkursu:

-uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

-rozwijanie talentu kulinarnego, zdolności manualnych i plastycznych uczniów,

-kształtowanie młodzieżowej wyobraźni,

- budowanie w młodzieży wiary w siebie i swoje możliwości,

- kształtowanie zamiłowań, zainteresowań, hobby,

- kształtowanie umiejętności społecznych: współpracy i porozumiewania się w zespole konkursowym,

- rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości w działaniu zespołowym,

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 1. Konkurs jest organizowany przez nauczyciela Zespołu Przedmiotów Technologicznych mgr inż. Jolantę Bożenę Przybyłowską oraz Współorganizatora - NADLEŚNICTWO ŁOMŻA i skierowany do uczniów wszystkich kierunków kształcenia w ZSW i O NR 7 w Łomży.
 2. Drużyna klasowa wybiera swojego opiekuna spośród uczących ją nauczycieli, który zgłasza klasę do Konkursu i nadzoruje jej działania konkursowe.
 3. Konkurs trwa od 3 do 13 grudnia 2018r.
 4. Uczestnicy wykonują swoje prace konkursowe na terenie szkolnej Pracowni Gastronomicznej ze szkolnych surowców, korzystając z jej wyposażenia technicznego i produktów spożywczych zakupionych we własnym zakresie. Mogą też korzystać z innych pracowni na terenie szkoły ( lub BURSY) pod czujnym okiem opiekuna.
 5. Każdy zgłoszony do Konkursu zespół wykonuje 10 sztuk ozdób wiszących jednego rodzaju. Ozdoby powinny być jadalne, lub zawierać produkty spożywcze jadalne i posiadać elementy służące do zawieszenia ich na choince. Zamiast jednego rodzaju 10 ozdób można wykonać i udekorować domek z piernika. Dopuszcza się dekoracje tylko w barwach biało-czerwonych nawiązujące do symboli narodowych.
 6. Termin oddania prac konkursowych : 13 grudnia 2018r. ( czwartek)
 7. Termin oceny prac konkursowych przez JURY: 14 grudnia 2018r. -(piątek ) na długiej przerwie.
 8. Współorganizator tj. Nadleśnictwo Łomża przekaże nieodpłatnie szkole żywe drzewko (świerk, jodła) z korzeniami ( w doniczce) , które zostanie ustawione
  w szkolnej Pracowni Gastronomicznej i posłuży jako miejsce ekspozycji wszystkich prac konkursowych, zdobiących jednocześnie naszą choinkę i pracownię.
  Po zakończeniu wystawy drzewko zostanie przesadzone do szkolnego ogródka.
 9. Każda drużyna klasowa zawiesi na choince sama swoje ozdoby lub wyeksponuje chatki z piernika w dniu 13.12.2018r. ( w godzinach rannych 8-10 -ta),
  a reprezentant drużyny krótko zrelacjonuje ustnie technikę ich wykonania w trakcie prowadzenia oceny przez JURY.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu oceny prac przez JURY, bezpośrednio po ich podsumowaniu, zaś wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców będzie miało miejsce podczas JASEŁEK 2018r.
 11. W skład JURY wchodzą: przedstawiciel NADLEŚNICTWA ŁOMŻA, DYREKCJA szkoły, nauczyciele przedmiotów technologicznych, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, rzecznik prasowy szkoły.
 12. Członkowie JURY wypełniają pisemne Karty Oceny Prac według z góry przyjętych kryteriów, a podsumowanie wyników przeprowadzą Przewodniczący i Sekretarz JURY.
 13. Zwycięskie drużyny wyłonione w KONKURSIE otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów i Dyrekcję szkoły.

REGULAMIN został opracowany przez ORGANIZATORA KONKURSU w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.