Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Aukcja prac plastycznych na festynie "Pupile Wety"

Uczniowie klas I na lekcjach plastyki oraz uczniowie z kierunku technik architektury krajobrazu wykonali prace plastyczne pod tytułem " Mój pupil ", których aukcja odbyła się w czasie "Święta Szkoły" . Dochód ze sprzedaży małych arcydzieł został przeznaczony na zakup karmy dla psów będących pod opieką "Stowarzyszenia Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe ". Kupiliśmy 10 kg karmy.