Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zakup i dostawę z montażem interaktywnych monitorów - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pt.: zakup i dostawę z montażem interaktywnych monitorów dotykowych na potrzeby Technikum Nr 7 Im. Ludwika Bojanusa oraz na potrzeby VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.