Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Litewskie wędrówki, czyli „Razem dla Edukacji”

Upowszechnianie polskiego dziedzictwa narodowego i sylwetek wybitnych Polaków na emigracji to najważniejsze założenia projektu realizowanego w szkołach partnerskich – Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży oraz Gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie. Listopadowa wizyta studyjna miała szczególnie na celu upamiętnienie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę i Litwę w setną rocznicę wydarzeń.

Od 26 do 28 listopada 2018 r. młodzież z ZSWiO Nr 7 w Łomży wraz z panią dyrektor Bogumiłą Olbryś i nauczycielami: panią Ireną Rząsińską, panią Magdaleną Budziszewską i panem Danielem Dzierżykiem udali się z wizytą studyjną do ejszyskiego gimnazjum.

Spotkanie rozpoczął wyśmienity występ artystyczny zespołu „Kwiaty polskie”. Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Ejszyszkach przygotowali widowisko historyczno - teatralne pt. „A to Polska właśnie”. Poprzez piosenki, tańce, wiersze, dialogi z dzieł polskich klasyków, uczniowie przedstawili widzom z Łomży najważniejsze, najbardziej bolesne, ale również te radosne wydarzenia z dziejów historii Polski. Od zniewolenia do Niepodległości…

Ejszyszki to najbardziej polskie miasteczko na Litwie, położone zaledwie 5 km od Białorusi. Liczy ono 3,5 tysiąca mieszkańców, a 83% stanowią właśnie Polacy. Jak podkreślał pan Robert Sliżewski, dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach, witając gości: „Choć moi uczniowie i nauczyciele mówią z innym akcentem i bardziej zmiękczają mowę polską, to w duszy gra im ta sama nuta patriotyzmu i poszanowania polskiej tradycji”. Kadra pedagogiczna z obu miejscowości miała okazję skonfrontować litewskie oraz polskie warunki szkolne oraz sposoby realizacji podstaw programowych.

Tuż po przyjeździe uczniowie z „Wety” zwiedzili Ejszyszki i okolice. Poznali historię miasteczka wraz z jego cennymi zabytkami. Kolejnego dnia odbyła się wycieczka szlakiem Polaków w Wilnie. Uczniowie Mistrza Bojanusa zapalili biały i czerwony znicz pod pomnikiem, w którym spoczywa Matka i Serce Syna – Marszałka Józefa Piłsudskiego na Cmentarzu na Rossie. Litewscy koledzy zaprowadzili łomżyńską młodzież do Matki Boskiej Ostrobramskiej, a następnie do najpiękniejszych, zabytkowych kościołów wileńskich. Obowiązkowa była wizyta pod klasztorem ojców bazylianów, gdzie znajduje się cela Konrada – bohatera III cz. Mickiewczowskich „Dziadów”. Nie zabrakło również wędrówki na Górę Trzech Krzyży, by przy zachodzącym słońcu podziwiać urokliwą panoramę Wilna.

Udział młodzieży w zajęciach historii Litwy, jej związków z Polską, lekcji języka litewskiego i plastyki oraz rozgrywki sportowe były ostatnim punktem wizyty studyjnej w Ejszyszkach.

Pamiątkowa fotografia przed budynkiem ejszyskiego gimnazjum wykonana została tuż przed odjazdem do domu, by stać się znakiem nawiązanych przyjaźni polsko – litewskich. Moc wzruszeń i niepowtarzalnych emocji towarzyszył temu kilkudniowemu spotkaniu, a wspomnienia na długo pozostaną w pamięci uczestników wymiany uczniów, która odbyła się w ramach konkursu „Rodzina Polonijna” – „Razem dla Edukacji”. Projekt został zainicjowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.