Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

„Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”

Uczniowie i nauczyciele technikum skorzystają z różnych form wsparcia
w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Od 01.09.2021 r. w ZSWiO nr 7 w Łomży jest realizowany projekt „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, którego wnioskodawcą jest Urząd Miasta Łomża, a realizatorem Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Łomży.

Kwota dofinansowania: 2 393 386,25 zł

Wkład własny: 125 890 zł

Budżet ogółem: 2 519 276,25 zł

W ramach realizacji zadań uczniowie z klas I-IV technikum skorzystają z różnorodnych form wsparcia. Wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, chemii, biologii, geografii. Będą rozwijać swoje zainteresowania uczęszczając na spotkania koła młodych architektów, skorzystają ze wsparcia doradcy zawodowego. Rozwiną umiejętności i zdobędą wiedzę praktyczną podczas zajęć pozalekcyjnych: wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, odbywania staży zawodowych u lokalnych pracodawców oraz na kursach kwalifikacyjnych: kelnerskim, baristycznym, barmańskim, korekcji racic, inseminacji, operatora dronów, prawa jazdy kategoria B

.

Dziesięciu uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce otrzyma stypendia naukowe.

Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będą wycieczki edukacyjne
na Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt oraz
do Wrocławia, Wałbrzycha i okolic.

Czworo nauczycieli będzie podnosiło swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Szkoła otrzyma również wsparcie w postaci: adaptacji pomieszczeń na potrzeby weterynaryjnej pracowni zabiegowej oraz pracowni architektury krajobrazu, specjalistycznego sprzętu weterynaryjnego, sprzętu TIK, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych itp.