Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Weta uczestniczy w projekcie "Dialog pokoleń"

Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej
Niż drzewo z ziemią
.

Mieczysław Jastrun, Poemat o mowie .

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży uczestniczy w projekcie „Dialog pokoleń”, który jest realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem projektu jest ocalanie od zapomnienia resztek gwary, która zachowała się jeszcze w języku najstarszych mieszkańców polskich wsi. Uczestniczą w nim uczniowie szkół średnich, gimnazjów, którzy pod kierunkiem nauczycieli polonistów odwiedzają starszych ludzi i rozmawiają z nimi o przeszłości.Zadaniem młodzieży biorącej udział w projekcie jest także nagranie wypowiedzi babć, dziadków, spisanie tekstów i odkrycie słów gwarowych już dziś nieużywanych, czasami niezrozumiałych dla młodych ludzi.

Pierwsze warsztaty, które odbyły się w naszej szkole, zostały przeprowadzone przez prof. dr hab. Barbarę Falińską i dr Marię Przastek – Samokową. Uczniowie biorący w nich udział poznali metody zbierania materiału, zapoznali się z kwestionariuszami gwaroznawczymi. Opiekę nad młodzieżą, która zaangażowała się w „Dialog pokoleń”, pełnią polonistki Wioletta Chludzińska i Aneta Trzeciak – Kowalczyk.

Spisane już teksty gwarowe zostaną zaprezentowane przez uczennice – Natalię Farfułowską (kl. Ic) i Natalię Bastek (kl. IIb) podczas warsztatów gwaroznawczych, które odbędą się w dniach 20 lipca – 23 lipca w Sejnach.

Będzie to z pewnością ciekawe doświadczenie, a fotorelację z wyjazdu przedstawimy we wrześniu.