Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Młodzieżowa Rada Miejska

Przedstawicielami społeczności uczniowskiej ZSWiO Nr 7 w Łomży w Młodzieżowej Radzie Miejskiej są Mateusz Gołaś z klasy II f, Damian Sobolewski z klasy II hi oraz Robert Stępkowski z klasy II c . Uczniowie zdobyli mandaty w MRM w wyniku wyborów przeprowadzonych 8 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.