Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Gala - Uczniowie Mistrza Bojanusa 2018 r.

„Uczniowie Mistrza Bojanusa” to jedno z najważniejszych wydarzeń wpisanych w kalendarz naszej szkoły. Tę uroczystość zainicjowała rok temu pani dyrektor Bogumiła Olbryś, żeby nie tylko uhonorować patrona „Wety”, człowieka wielkiego formatu, Europejczyka, profesora uniwersytetu Wileńskiego, docenionego przez Cesarską Akademię Leopolda Carola w Bonn za ogromny wkład w rozwój nauk weterynaryjnych, Ludwika Henryka Bojanusa, ale przede wszystkim docenić pracę i wysiłek uczniów Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

Tegoroczna gala wpisała się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w czas, kiedy nasz nadnarwiański gród - Łomża świętuje sześćsetlecie nadania praw miejskich. Dlatego też wśród niezwykłych gości, pojawili się ci, którzy kochali naszą małą ojczyznę, zasłużyli się dla niej w różnych dziedzinach nauki, zdobyli uznanie w Łomży, w Polsce i poza jej granicami. Na scenie mogliśmy podziwiać Hankę Bielicką, Jakuba Wagę, Adama Chętnika, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Franciszka Fiszera, Witolda Lutosławskiego, Donatę Godlewską.

Otwierając II Galę „Uczniów Mistrza Bojanusa” 15 marca 2018 r., pani dyrektor Bogumiła Olbryś podkreśliła wagę młodzieńczych marzeń oraz doceniła zapał, chęć do działania i kreatywność uczniów z „Wety”. Specjalne gratulacje złożyła na ręce Rodziców.

Spośród 33 nominowanych w 11 kategoriach miano najlepszych „Uczniów Mistrza Bojanusa” otrzymali:

Paweł Wyszyński kl. IV e - „Mistrz weterynarii”

Natalia Bastek kl. III b - „Mistrz żywienia i żywności”

Kamil Pruszkowski kl. IV h - „Mistrz agrobiznesu”

Damian Sobolewski kl. I i - „Mistrz architektury krajobrazu”

Karolina Kozłowska kl. II e - „Mistrz języka polskiego”

Lucyna Bunkowska kl. II f - „Mistrz języków obcych”

Anastasiia Sidak kl. II e - „Mistrz matematyki”

Albert Wilkowski kl. IV e - „Mistrz działalności artystycznej”

Anna Koleszuk kl. IV f - „Mistrz działalności społecznej”

Kamila Dąbrowska kl. II d - „Mistrz sportu”

Adam Chrzanowski kl. III c - „Mistrz koleżeństwa”

Zwycięzcom gratulujemy, a całej braci uczniowskiej życzymy powodzenia za rok