Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

VII Liceum - klasa o profilu kosmetyka z elementami wizażu - NOWOŚĆ