Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Wiadomości ogólne

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Zawód poszukiwany na rynku pracy SYMBOL CYFROWY ZAWODU 314403 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych P...