Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

...

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Do ZSWiO uczęszczają uczniowie wymagający pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W roku szkolnym 2016/2017 utworzono I klasę integracyjną. W szkole odbywają się: zajęcia o charakterze terapeutycznym, dydaktyczne – wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia z...