Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Branżowa Szkoła I stopnia – ogrodnik

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK - nauka trwa 3 lata, -edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Kształcenie obejmuje: - przedmioty ogólnokszta...

Ulotka

...