Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Znamy patronów 2021 roku

Sejm RP zadecydował, że rok 2021 będzie Rokiem Lema. Tym samym uhonorował jednego
z najwybitniejszych polskich prozaików, twórcę fantastyki i jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction na świecie. Stanisław Lem został literackim patronem rozpoczynającego się roku, w którym 12 września będzie obchodzona jego 100. rocznica urodzin.

W 2021 roku obchodzona będzie także 40. rocznica śmierci oraz 120. urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. W związku z tym izba poselska podjęła uchwałę ustanawiającą 2021 również rokiem tych wielkich Polaków. Kolejnym patronem rozpoczynającego się roku będzie także Krzysztof Kamil Baczyński.

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu.”