Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zebranie rodzicielskie

07.09.2021r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży odbyło się zebranie rodzicielskie. Rodzice uczniów naszej szkoły spotkali się z Dyrekcją placówki, wychowawcami, nauczycielami oraz przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku - Odział w Łomży - Panem Przemysławem Goskiem i Panem dr Arturem Arszułowiczem. Po prelekcji gości, Pani Dyrektor zaprezentowała zebranym "Misję rozwoju szkoły", a następnie odbyły się spotkania z wychowawcami klas.