Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zajęcia praktyczne w SZKÓŁCE ROŚLIN OZDOBNYCH w Rogienicach Wielkich.

Uczniowie klasy III i p kształcący się na kierunku technik architektury krajobrazu mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych z zakresu szkółkarstwa, w miejscu, gdzie mogli poznać produkcję drzew, krzewów i bylin . Właściciel szkółki w przystępny sposób opowiadał i demonstrował poszczególne etapy produkcji, sposoby szczepienia, sadzonkowania drzew i krzewów. Zapoznał nas z parkiem maszynowym, pojemnikami na rośliny, nawozami czy środkami ochrony roślin. Zwracał uwagę na koszty związane z produkcją. Wielkie wrażenie na uczniach zrobiły malutkie sadzonki w multiplatach przechowywane w tunelu foliowym. Uczniowie zwrócili uwagę na porządek w każdym miejscu, które odwiedziliśmy.

Jesień pomalowała drzewa i krzewy na jaskrawe kolory, co skłoniło uczniów do zbierania liści do wykonania zielnika drzew i krzewów liściastych.

Niektórzy z nas nie mogli oprzeć się takiej ilości materiału roślinnego i zrobili zakupy do swoich ogrodów. Przemek Szabłowski, za szczególną aktywność i wielkie zaangażowanie, otrzymał od pana Krzysztofa Paluszkiewicza piękne drzewko miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba).

Wszyscy zostali zaproszeni do wakacyjnej pracy lub na śródroczne praktyki.

Pełni wrażeń i praktycznej wiedzy wróciliśmy do domu.

Opiekunkami uczniów były pani Ewa Czerska nauczycielka roślin ozdobnych i pani Anna Ksepka nauczycielka wspomagająca.